Vítejte s námi zpět ve světe Dinosaurů

Dinosauři patří mezi nejúspěšnější skupiny suchozemských obratlovců v dějinách života na Zemi. Objevili  se ve středním nebo na počátku svrchního triasu (po permském vymírání) asi před 250-235 miliony let a vyhynuli (kromě jedné větve – ptáků) před 66,0 miliony let v rámci vymírání na konci křídy. Zcela dominovali suchozemským ekosystémům v období jury a křídy, tedy celkem asi 134 milionů let. V době jejich existence nedosáhl žádný jiný suchozemský živočich (s výjimkou sladkovodních krokodýlů a ptakoještěrů) obdobných rozměrů. Je pravděpodobné, že pokud by dinosauři nevyhynuli, savci by se evolučně rozvíjeli pomaleji a člověk by se možná objevil až mnohem později (pokud vůbec).

Přijďte se s námi podívát do světa dinosaurů.