Pro školy

Jedná se o interaktivní přednášku pro děti na téma život dinosaurů v druhohorách, která je doplněná replikami fosilií ve skutečných velikostech a animatronickými dinosaury různých velikostí od malých mláďátek až po 7-ti metrové exempláře. Naši dinosauři jsou ovládáni 1 až 2 operátory a interagují s obecenstvem. Děti tak získávají dojem, že se setkávají se skutečným živým tvorem. Délka programu je 100 minut.

Tento unikátní projekt edukačních přednášek pro větší skupiny dětí byl nabízen pouze ve školkách a školách. Přednáška se může uskutečnit dle prostorového a technického zázemí přímo u vás ve škole či školce a nyní nově také ve vybraných městech v námi zbudovaných prostorech navozujících ještě lepší atmosféru.

Jedná se o edukační přednášku jejímž cílem je přiblížení života dinosaurů dětem, zaujmutí dítěte předmětem paleontologie. Seznámení se se základními  informacemi o životě dinosaurů, představení některých druhů dinosaurů a zvířat, která žila ve stejné době. Zvířat, která se z dinosaurů vyvinula a těch, která žijí mezi námi dodnes.

Abychom děti opravdu zaujali tak si mezi pomůckami sebou přivážíme také animatronické pohyblivé dinosaury různých velikostí. Např. náš tyranosaurus Rex má na délku přes 4 metry a na výšku přes 2,5 metru. Děti uvidí i čtyřnohého triceratopse,  rychlé velociraptory,  čeká na ně pterodaktilus s rozpětím křídel 3,5 m, stegosaurus a jiné druhy.

Výstupem této přednášky je pro děti setkání se s těmito prehistorickými tvory „tváří v tvář“, obecné seznámení se s oborem paleontologie, s vybranými druhy dinosaurů, zvířaty, která žila v dobách jury a křídy a která se vyskytují dodnes.  Děti si z ní odnáší pocit neopakovatelného a neuvěřitelného zážitku a také malý dárek na památku.

Naší snahou je nabídnout dětem zábavnější, moderní,  progresivní a méně stereotypní  formu výuky a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné děti.  Tak, aby měli možnost spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.

Důležitým znakem našich přednášek je zjevná názornost  ve výuce – součástí jsou audio i video nahrávky, repliky fosílií a především „jako živý“ animatroničtí pohyblivý dinosauři, se kterými se mohou žáci setkat „tváří v tvář“, na vlastní oči vidět pohybující se, chodící a běhající 4 i 5 m metrové realistické dinosaury a to ve své bezprostřední blízkosti. Děti budou moci spatřit na vlastní oči 3D samostatně a velmi realisticky se pohybující dinosarury jako jsou T -Rex, triceratops, velociraptor, stegosaurus nebo pachycephalosaur.

Podle výzkumů je  intenzivní zájem o dinosaury prospěšný pro kognitivní vývoj dítěte, získávání znalostí, vytrvalost v učení, rozsah pozornosti a dovednosti dětí v oblasti počítačového zpracování informací.  Dinosauři jsou opředeni tajemstvím vyvěrajícím z jejich gigantičnosti, různorodosti i tím, že tu již nejsou .Dítě se může stát hotovým „expertem“ na různé druhy dinosaurů, přičemž tolik o nich často nevědí ani rodiče a ostatní dospěláci. Podporou dětí v jejich zájmu o dinosaury tak činíme pro rozvíjející se mozek dětí jen to nejlepší.