O nás

Náš team se rozhodl ve spolupráci s lidmi, kteří dlouhodobě pracují s dětmi a připravují pro ně různé kulturní akce, s lékařskou antropoložkou a psycholožkou a se zahraničními teamy, které se podílejí na tvorbě filmových rekvizit a efektů, využít možnosti připravit pro děti ZŠ a MŠ unikátní projekt, který se klade za cíl pomocí interaktivních přednášek především :

  • zaujmout pozornost dětí oborem paleontologie

  • seznámit žáky s tzv. živými fosíliemi a různými druhy dinosaurů

  • představit jim pojmy jako je paleontologie, fosílie, evoluce

  • zvýšit u žáků povědomí o významu chránit ohrožené druhy

  • zvýšit u žáků zájem o přírodu

  • poskytnout žákům nevšední zážitek

  • motivovat žáky ke sběru informací a vést je k dovednosti umět s nimi pracovat