Interaktivní výuka

naší snahou je nabídnout dětem zábavnější, moderní,  progresivní a méně stereotypní  formu výuky a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné děti.  Tak, aby měli možnost spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.

Důležitým znakem našich přednášek je zjevná názornost  ve výuce – součástí jsou audio i video nahrávky, repliky fosílií a především „jako živý“ animatroničtí pohyblivý dinosauři, se kterými se mohou žáci setkat „tváří v tvář“, na vlastní oči vidět pohybující se, chodící a běhající 4 i 5 m metrové realistické dinosaury a to ve své bezprostřední blízkosti. Děti budou moci spatřit na vlastní oči 3D samostatně a velmi realisticky se pohybující dinosarury jako jsou T -Rex, triceratops, velociraptor, stegosaurus nebo pachycephalosaur.

Podle výzkumů je  intenzivní zájem o dinosaury prospěšný pro kognitivní vývoj dítěte, získávání znalostí, vytrvalost v učení, rozsah pozornosti a dovednosti dětí v oblasti počítačového zpracování informací.  Dinosauři jsou opředeni tajemstvím vyvěrajícím z jejich gigantičnosti, různorodosti i tím, že tu již nejsou .Dítě se může stát hotovým „expertem“ na různé druhy dinosaurů, přičemž tolik o nich často nevědí ani rodiče a ostatní dospěláci. Podporou dětí v jejich zájmu o dinosaury tak činíme pro rozvíjející se mozek dětí jen to nejlepší.