Interaktivní výuka

naší snahou je nabídnout dětem zábavnější, moderní,  progresivní a méně stereotypní  formu výuky a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné děti.  Tak, aby měli možnost spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.

Důležitým znakem našich přednášek je zjevná názornost  ve výuce – součástí jsou audio i video nahrávky, repliky fosílií a především „jako živý“ animatroničtí pohyblivý dinosauři, se kterými se mohou žáci setkat „tváří v tvář“, na vlastní oči vidět pohybující se, chodící a běhající 4 i 5 m metrové realistické dinosaury a to ve své bezprostřední blízkosti. Děti budou moci spatřit na vlastní oči 3D samostatně a velmi realisticky se pohybující dinosarury jako jsou T -Rex, triceratops, velociraptor, stegosaurus nebo pachycephalosaur.

Podle výzkumů je  intenzivní zájem o dinosaury prospěšný pro kognitivní vývoj dítěte, získávání znalostí, vytrvalost v učení, rozsah pozornosti a dovednosti dětí v oblasti počítačového zpracování informací.  Dinosauři jsou opředeni tajemstvím vyvěrajícím z jejich gigantičnosti, různorodosti i tím, že tu již nejsou .Dítě se může stát hotovým „expertem“ na různé druhy dinosaurů, přičemž tolik o nich často nevědí ani rodiče a ostatní dospěláci. Podporou dětí v jejich zájmu o dinosaury tak činíme pro rozvíjející se mozek dětí jen to nejlepší.

 

 

Varování !!

UPOZORNĚNÍ
Na facebooku se objevily podvodné komentáře, které se na první pohled vydávají za oficiální komunikaci. Upozorňujeme všechny soutěžící, že v případě výhry volných vstupenek nemusí nic potvrzovat. Za prvé soutěž je vyhlášena vždy až ve čtvrtek. Za druhé není třeba na nic klikat. Jméno výherce bude uveřejněno na našem facebooku tak jako v minulých městech.

This will close in 30 seconds